Okategoriserade

11 december 2005

Ni kan pusta ut. Jag har ’e5terv’e4nt till civilisationen.

H’e4rmed tar jag tillbaka alla ironiska kommentarer och fula ord. Lappland ’e4r ju fint! ’c5tminstone naturen, tr’e4ffade inte en enda urinv’e5nare. Fast de ’e4r s’e4kert ocks’e5 j’e4ttetrevliga. Jag har nu -efter alla dessa ’e5r som finl’e4ndsk medborgare- ’e4ntligen upplevt det som kallas riktig finsk kultur (om man bortser fr’e5n knivslagsm’e5l, kalakukko, hustrumisshandel och extrem blyghet).

F’f6r att g’f6ra en kort sammanfattning s’e5 ’e4r Lappland vitt och tyst och n’e4stan heligt. N’e4r man minst anar det kan man m’f6ta n’e5gra renar och uppe p’e5 bergstopparna r’e5der ett arktiskt klimat med tjock vit is som t’e4cker allt.

Under mitt bes’f6k har jag:

Badat bastu fler g’e5nger ’e4n man kunde f’f6rest’e4lla sig att ’e4r m’f6jligt p’e5 s’e5 f’e5 dagar. B’e5de r’f6k- och vanlig bastu.
Spelat sn’f6fotboll.
Gjort nakna sn’f6’e4nglar (i samband med en av bastusessionerna).
’c5kt snowboard (hade som vanligt gl’f6mt hur mycket jag tycker om att g’f6ra det och blev alldeles euforisk efter f’f6rsta ’e5ket).
Skrattat s’e5 jag har ont i mina magmuskler.
Sett riktiga-livslevande-Rudolf med r’f6da mulen-RENAR!!!
’c4tit ren (man F’c5R ’e4ta djur som lever hela sitt liv lyckliga p’e5 den lappl’e4ndska tundran).
L’e4rt mej massor om hur UM och Finnair agerade efter tsunamikatastrofen (UM=d’e5lig. Finnair=bra).

Pratat, pratat och pratat (finska).


Jag har inte:

Sett norrsken.
Fallit och skadat mej med min snowboard (vinterskadat mej tillr’e4ckligt i Eken’e4s f’f6r den h’e4r s’e4songen)
Sett solen.
Sovit tillr’e4ckligt mycket.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply