Okategoriserade

Det finns ett tak f’f6r hur l’e5ngt min k’e4rlek str’e4cker sig

26 januari 2008

Karin f’f6reslog just att jag skulle ’e5ka buss till T’f6l’f6.

Effektivering, effektivering
Radioskugga

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply