Okategoriserade

B’e4stisar

10 april 2008

Det h’e4r kan bero p’e5 att jag under den senaste veckan pl’f6jt igenom s’e4song fem av Scrubs, men p’e5 sistone har jag insett hur mycket jag uppskattar manlig v’e4nskap. Tv’e5 killar som ’e4r superbestfriends.

Kanske det beror p’e5 att m’e4n stereotypt r’f6r sig i grupp och speciellt att finska m’e4n ofta lider av lindrig homofobi, men det g’f6r mej oerh’f6rt varm om hj’e4rtat med snubbar som ’f6ppet visar hur mycket de gillar varandra. Som regelbundet ringer varandra, tr’e4ffas f’f6r att prata ’f6ver en kopp kaffe och vet allt om varandra. V’e4nskap i par har av n’e5gon orsak varit reserverat f’f6r brudar och jag k’e4nner att det ’e4r dags att vi ’f6ppnar denna umg’e4ngesform ocks’e5 f’f6r det andra k’f6net.

Alla beh’f6ver vi en b’e4stis.

*nu beh’f6ver ni inte g’f6ra n’e5gra homoerotiska sk’e4mt. Tack s’e5 mycket.

Bokrecension
En g'e5ng f'f6r alla

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply