Okategoriserade

J’e4mst’e4lldhet

12 november 2008

I en unders’f6kning av WEF kom det fram att Norge ’e4r v’e4rldens mest j’e4mst’e4llda land medan Finland kvalar in, knappt f’f6re Sverige, p’e5 en andra plats. Som vi har v’e4ntat. Nu kan ’e4ntligen alla sunkiga PMS-feminister och annat smutsigt pack sluta klaga. Slut p’e5 gn’e4ll och pip. V’e4lkommen lugn och ro.

Om du ’e4nd’e5 v’e5gar tycka att det fortfarande kr’e4vs en anstr’e4ngning f’f6r j’e4mst’e4lldhet och till och med sj’e4lv har ’e5sikter eller egna erfarenheter efter att ha blivit felbehandlad p’e5 grund av k’f6n eller ’e5lder m’e5ste du maila mej p’e5 peppe@papper.fi. Feta historier p’e5 snuskiga tanter med smak f’f6r unga killar, farbr’f6der som inte kan h’e5lla sina h’e4nder i styr, konstiga kommentarer, or’e4ttvisor i ditt parf’f6rh’e5llande, p’e5 din arbetsplats och g’e4rna ocks’e5 goda r’e5d hur man g’f6r v’e4rlden lite r’e4ttvisare*.

Jag upprepar: peppe@papper.fi

*typ: anst’e4ll en st’e4derska och sluta gr’e4la om vems tur det ’e4r att dammsuga.

Pai Mei
Samtidigt p'e5 ledningsgruppens m'f6te

You Might Also Like

10 Comments

 • Reply Fru R 12 november 2008 at 10:49

  Kan jag f’e5 ett eget nummer av Papper?
  Fast det ’e4r klart, jag bor ju inte i Finland…

  En kompis till mig sa f’f6ljande om kvinnors vs kvinnor p’e5 arbetsplatsen:
  ”Vet du varf’f6r man inte beh’f6ver ha lock p’e5 ett akvarium med Hummrar?
  Jo, om en f’f6rs’f6ker ta sig upp, drar de andra ner den…”

 • Reply calici 12 november 2008 at 11:31

  ja, eller hur. m’e5ste det vara i finland? ’e4ven om jag redan efter drygt tv’e5 m’e5nader lyckats f’e5nga historier h’e4r med.

 • Reply calici 12 november 2008 at 11:32

  och f’f6r ’f6vrigt ’e4r jag lite f’f6rv’e5nad. f’f6r jag upplever finland som s’e5 v’e4ldigt mycket mera macho ’e4n sverige. hur m’e4tte de j’e4mst’e4lldheten egentligen?

 • Reply Kanalisera 12 november 2008 at 13:16

  Ett s’e4tt att g’f6ra jorden lite lite mer r’e4ttvis ’e4r att inte cementera k’f6nsroller genom att k’f6nsbest’e4mma ut’f6vare av klassiska kvinnoyrken.
  Allts’e5 inte s’e4ga ”st’e4derska” eller ”barnflicka” eller ”dagisfr’f6ken”, utan v’e4lja n’e5got k’f6nsneutralt som ”st’e4dare”, ”barnsk’f6tare” eller ”f’f6rskolepersonal”.

  Fast nu var jag fan bra sm’e5aktig. Sorry.

  Men det ’e4r de sm’e5 sakerna som g’f6r det och att alltid s’e4ga ifr’e5n tycker jag ’e4r en bra sak som inte kr’e4ver s’e5 mycket.

  F’f6r den ambiti’f6sa kan man uppr’e4tta kontrakt i hemmet och p’e5 arbetsplatsen och f’f6lja upp m’e5nadsvis. Det ’e4r bra att tvingas t’e4nka till och skriva ner.

 • Reply Peppe 12 november 2008 at 13:37

  Fru R: maila mej din adress s’e5 f’e5r du de senaste numren p’e5 posten.

  Calici: vet faktiskt inte, kolla p’e5 WEF:s website weforum.org. F’f6r ’f6vrigt har jag ocks’e5 upplevt Sverige som sjukt mycket mera j’e4mst’e4llt ’e4n Finland. ’c5tminstone pratar ni mer om j’e4mst’e4lldhet ’e4n vi i Finland.

  Kanalisera: jag ’e4r s’e5 sjukt imponerad av ert j’e4mst’e4lldhet-d’e5-vi-skaffar-barn-kontrakt. Senast ig’e5r h’f6ll jag ett litet f’f6redrag om det f’f6r min pojkv’e4n.

 • Reply Kanalisera 12 november 2008 at 13:58

  Jag k’e4nner mig lite kymig som anm’e4rkte p’e5 ditt ”st’e4derska”. Inget blir b’e4ttre av att man hackar p’e5 andra som str’e4var mot samma m’e5l. Jag g’f6r avb’f6n genom attt ber’e4tta om en annan ganska ambiti’f6s men v’e4ldigt bra grej man kan g’f6ra f’f6r att f’f6rb’e4ttra v’e4rlden:

  F’f6retaget d’e4r jag jobbar t’e4vlar mot ett annat f’f6retag i j’e4mst’e4lldhet. Vi har tv’e5 externa domare med h’f6g k’e4ndisfaktor och trov’e4rdighet i fr’e5gan (popul’e4ra svenska politiker fr’e5n de olika blocken med uttalat feministiskt engagemang, en man och en kvinna). Vi engagerar hela v’e5r personal i att komma p’e5 olika aktiviteter som kan generera po’e4ng i t’e4vlingen, dessutom f’e5r vi m’e5nadsvis uppgifter att l’f6sa/redovisa fr’e5n domarna. En t’e4vling g’f6r att j’e4mst’e4lldhet p’e5 f’f6retaget blir n’e5got positivt och offensivt i st’e4llet f’f6r en gnatig hygienfaktor. Vi tror (vet) att j’e4mst’e4lldhet ’e4r en konkurrensf’f6rdel, genom t’e4vlingen bevisar vi det. En t’e4vling ’e4r dessutom rolig och ’f6kar medvetandegraden om fr’e5gan hos alla anst’e4llda.

  Kan kr’e4vas olika mycket jobb att f’e5 f’f6retagets ledning med p’e5 noterna, men fattar de att en s’e5dan t’e4vling ger grym publicitet och ’e4r en konkurrensf’f6rdel ’e4r saken biff. Att hitta domare ’e4r kanske inte heller helt trivialt, vi fick dock napp p’e5 v’e5ra f’f6rstahandsval. Mycket roligt!

  Sj’e4lva grejen ’e4r att se j’e4mst’e4lldhet som n’e5got offensivt f’f6rb’e4ttrande, i st’e4llet f’f6r n’e5got man ”m’e5ste” g’f6ra ur r’e4ttviseaspekt. Senast idag stod det i DN att j’e4mst’e4llda par h’e5ller ihop l’e4ngre, det ’e4r en annan s’e5n grej. Alltid bra med bevis p’e5 att j’e4mst’e4lldhet ’e4r bra f’f6r ALLA!

 • Reply puva 12 november 2008 at 19:32

  Journalisten i mig tr’e4nger ut och kr’e4ver att jag skriver f’f6ljande:

  V’e4rldsekonomiska forumets rapport grundar sig p’e5 fyra omr’e5den:

  1. Ekonomi: vad man f’e5r i l’f6n, vilken post man har och m’f6jligheter att f’e5 jobb som kr’e4ver h’f6gre utbildning

  2. Utbildning: allt fr’e5n grundexamen till h’f6gre examen

  3. Politiskt deltagande: hur k’f6nen ’e4r representerade och vem som fattar besluten

  4. H’e4lsa och ’f6verlevnad: f’f6rv’e4ntad livstid m.m.

  Kvinnan i mig l’e4ste tidigare i dag Vasabladets kommentartr’e5d g’e4llande samma nyhet och blev sur p’e5 alla ”s’e5 l’e4nge m’e4nnen g’e5r i milin o kvinnorna int g’f6r n’e5t e det int j’e4mst’e4llt h’e4r i landet” och ’e4n v’e4rre alla ”kvinnorna k’f6r ’f6ver oss m’e4n! ingen lyssnar p’e5 m’e4nnen!”. Som tur r’e4ddades tr’e5den av vettiga unga m’e4n som p’e5pekade att man inte ska f’f6rv’e4xla uppn’e5dd j’e4mst’e4lldhet med att bli ’f6verk’f6rd fast m’e5nga m’e4n s’e4kert upplever sig som ’f6verk’f6rda n’e4r kvinnor uppn’e5r samma positioner i samh’e4llet som de och b’f6rjar kr’e4va lika behandling som m’e4n.

  Idealisten i mig s’e4tter sina f’f6rhoppningar p’e5 n’e4sta generation.

  Apologisten ber om urs’e4kt f’f6r den l’e5nga svadan. 🙂

 • Reply Peter 12 november 2008 at 20:50

  Att ett land ’e4r v’e4rldens mest (eller n’e4st mest) j’e4mst’e4llda, betyder ju inte med n’f6dv’e4ndighet att det landets m’e4n (eller kvinnor) ’e4r det.

 • Reply Peppe 13 november 2008 at 08:39

  Kanalisera: smart och ljus’e5r fr’e5n j’e4mst’e4lldhetsdiskussionen i Finland. Ska f’f6resl’e5 det h’e4r inf’f6r ledningsgruppen.

  Puva: vad roligt att du l’e4ser! Det e bara bra med l’e5nga svador. F’f6r att n’e4sta generation ska bli mer j’e4mst’e4lld m’e5ste vi ’e4nd’e5 k’e4mpa p’e5 hela tiden, det ’e4r ju ingenting som precis sker av sig sj’e4lv. Lite tv’e5 steg fram’e5t ett tillbaka.

  Peter: s’e5 sant, s’e5 sant. Det visar att vissa strukturer just nu pekar ’e5t r’e4tt h’e5ll, men m’e5nga attityder ’e4r fortfarande sjukt f’f6rlegade (se Puvas kommentar).

 • Reply Miasworld 13 november 2008 at 23:07

  Jag ’e4r just mitt i gubbv’e4ldet p’e5 n’e5got s’e4tt. Har tappat r’e4kningen p’e5 dumma kommentarer fr’e5n dagens konferens och t’e4nker att kanske spyr jag p’e5 n’e5got gubbes fina kostym om jag f’e5r h’f6ra en till kommentar om svenska blonda kvinnor.

  Som synes ’e4r jag uppr’f6rd. T’e5ls nog att bloggas om.

 • Leave a Reply