Okategoriserade

Hen igen

29 januari 2013

Fråga:

jag har en fråga. lite tråkig att fundera på sådär på semestern kanske, men jag frågar ändå. i de flesta av världens språk (har jag läst) så finns ett könsneutralt pronomen av typen hen. men nationaliteter som talar dessa språk är inte mer jämställda än andra, så könsneutrala pronomen tycks ha liten om någon alls inverkan på jämställdheten. tycker du i alla fall att det är motiverat att använda hen?
Svar:
Bra fråga! Jag tycker att Jenny svarade alldeles utmärkt (här i en förkortade version. Hela texten finns under inlägget om kultur och otrohet): 
Jämställt eller inte är det klart att ”han” när man syftar på en icke känd person inte är könsneutralt. 

Jämställdhet är svårt att nå utan att vi ändrar inte bara på våra värderingar (det är lätt att tycka att jämställdhet är bra) utan också på vårt sätt att handla (det är obekvämt att ändra på sin egen livsstil och lätt att hitta ursäkter för att slippa ändra sig). Det att många ändå tycker att ”han” inte omfattar alla människor är ett tecken på att attityder långsamt håller på att förändras, och inte heller språkvården rekommenderar längre ”han” som könsneutralt. Steget är fortfarande långt till ett jämställt samhälle, men ”hen” motverkar på inget sätt strävandena efter jämställdhet. I och för sig frågade du Peppe vad hon tycker, men i väntan på det fick du läsa vad jag tycker.

Jag tycker som Jenny. Att pronomet hen på inga sätt är den ultimata nyckeln eller beviset på att ett samhälle är jämställt, men att vi genom att använda det som kompliment till hon och han kan komma ett steg närmare jämställdhet. Ibland känner man inte till könet på personen man talar om, andra gånger är det inte relevant. På samma sätt som det inte alltid är relevant vilken hudfärg, utbildning eller nationalitet en människa har. 
Som skrivande människa gillar jag också det praktiska och det snygga i hen. I text känns han eller hon ofta klumpigt. 

Pannluggen
Otrohet och kultur

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Anonym 29 januari 2013 at 11:24

    tack för svaren 🙂 men jag fick inte egentligen svar på min fråga, dvs. om hen egentligen har nån betydelse ur jämställdhetssynpunkt. finskan har ju sitt hän, men ändå är Sverige i viss män före Finland när det gäller jämställdhet. Hen är ju bara ett ord, men så allmänt att man tycker att det borde ha en viss samhällelig betydelse om användning av hen ska kunna motiveras ur jämställdhetssynpunkt.
    Håller med om att hen är praktiskt i skriven text.

  • Leave a Reply