Okategoriserade

Mediakritik och den subjektiva journalisten

29 augusti 2014

De senaste tre dagarna har jag, en massa andra journalister och mediahuschefer pratat och funderat på journalistikens framtid och överlevnad. Jag slungades plötsligt tillbaka till USC-tiden då min hjärna användes så intensivt att jag var tvungen att sova varje ledig stund. Sällan känt mig lika mentalt dränerad som den här fredag kvällen. Men fi fan så roligt det har varit!

Ni vet såklart att journalistiken är en viktig del av en demokrati. Att det måste finnas oberoende journalister som granskar makten och pengarna. Att journalist är inte samma sak som mediapersonlighet. Det som vi ändå pratar alldeles för lite om är mediakritik. Skillnaden mellan opinion, reportage, kolumn och annons är inte självklar för alla. Allt som folk säger på radio och TV är inte den absoluta sanningen. Källkritik är oerhört viktigt. Med internet som är genomkommersiellt är det ännu mer relevant att se skillnaden mellan journalistiskt arbete och reklam. Och att också inse att ingen är objektiv. Journalister ska sträva efter att vara oberoende, men alla är subjektiva människor. Önskar att vi pratade mer om detta, också som en strategi för journalistikens överlevnad.

Fredagste
Hur svårt det är med jämställdhet när man får barn

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply