Okategoriserade

Fakta och kunskap

15 oktober 2014

Hur ska man svara på när folk (läs: män) säger att vi i Finland redan är tillräckligt jämställda, och att feminism inte egentligen behövs här. För jag vet ju svaret på det och i princip vet jag vad man borde svara, men var skall en börja och uttrycka sig själv tydligt? Nu blev det långt och oklart, men hoppas du förstod.

Det bästa är att svara med fakta: Som att kvinnans euro i Finland är 81, 7 % av mannens. Att männen i Finland är tillsammans med Danmark (8 % respektive 7 %) sämst i Norden på att ta ut föräldraledighet. I Sverige tar hela 25% ut föräldraledighet. Finländska män lever kortare tid, är oftare bostadslösa, kämpar oftare med missbruk, har lägre utbildning och råkar oftare ut för trafikolyckor än finländska kvinnor. FN tycker att Finland inte gör tillräckligt mycket för att uppnå jämställdhet. Hälften av alla kvinnor i Finland som fyllt femton har blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld.

Ett enkelt trick är att när man kollar genom morgontidningen räkna hur många män/kvinnor som intervjuas som experter och hur många män/kvinnor som case. Vem talar om ekonomi, vem om barn? Eller bara räkna kön på sportsidorna (varning: när man en gång börjar göra det är det omöjligt att sluta). 

Jämställdhet är ingenting man tycker om, det är fakta och kunskap.
Andra som har det värre
Två bra hårgrejer

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Linda 16 oktober 2014 at 10:04

    Jag råkar alltid in i diskussioner med min far, som jag annars ser upp till och i mångas tycke en klok man, om feminismens nödvändighet här i norra europa. Han anser nämligen att det vore så mycket viktigare att försöka göra nånting åt kvinnornas ställning i outvecklade länder, att det är där de verkliga problemen finns -och jag tycker mina motargument blir så futtiga då, särskilt med hans FN-bakgrund i beaktande. Förstås skulle det finnas oändligt mycket mer orättvisor att ta itu med på andra håll i världen, men man (jag) kan ju inte vara överallt på samma gång, och har begränsat med resurser – då är det lättare att försöka börja med sin (min) näromgivning liksom. Hur skulle du bemöta såna åsikter, o allvetande Peppe?

  • Leave a Reply